Hedeflerimiz

Endüstriyel Mutfak sektöründe;

  • Kalitede lider olabilmek,
  • Teknolojiyi yakından takip ederek modern üretim tekniklerini kullanmak,
  • Nitelikli ve uzman personeli ile yüksek kalitede ürün ve hizmet sunarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,
  • Tasarım veAR-GE çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
  • Kalite Yönetim Sistemini kurmak, uygulamak ve uygulamadaki etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • Hedeflenen Pazar payına ve karlılığa ulaşarak çalışan sayısını, makine parkını ve üretim tesisini büyüterek ürün portföyünü artırmak.

Misyonumuz

Tüm çalışanlarımızla,

  • Müşteri beklentilerini maksimum seviyede ve zamanında karşılamak.
  • Kalitede ve hizmette süreklilik temin etmek.
  • Topluma ve çevreye sürekli bir katma değer sağlamak.
  • Kaynakları etkin kullanarak, beklentilerin ötesini hedefleyen özgün ürün ve sistemler kurmak

Vizyonumuz

Sürekli ve hızlı gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi hayatımızın bir parçası haline getirerek varlığımızı sürdürmek, geliştirmek ve Türkiye'de sektöre yön veren işletmelerden biri olmak.